พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่และปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา

Share

วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 2566

สพป.ตรัง เขต 2 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 กับผู้บริหารสถานศึกษาและปฐมนิเทศ มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 34 คน รองผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน

     นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ และ บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง”

     นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 บรรยายเรื่อง “การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา”

     นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ถอดประสบการณ์ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษา

     นางสาวนภสร อิล่อง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ตรัง เขต 2 บรรยายเรื่อง “ข้อตรวจสอบการเงินและบัญชีในสถานศึกษา

     จัด ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top