สพป.ตรัง เขต 2 จัดสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ภาค ก และ ภาค ข

Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567  จำนวน 7 สาขาวิชาเอก จำนวน 16 อัตรา โดยวันนี้ (4 พฤษภาคม 2567) นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายดุสิต ลัคนาศิริโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้ร่วมประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการสอบฯ เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม      

วันนี้มีผู้เดินทางเข้าสอบภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จำนวน 87 ราย (จากรายชื่อผู้สิทธิทั้งหมด จำนวน 89 ราย) ณ อาคาร 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  และในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 จะเป็นการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top