สพป.ตรัง เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.พัทลุง เขต 2 เตรียมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2566

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอห้วยยอด คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเครือข่ายทะเลสองห้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.พัทลุง เขต 2 นำโดยนางสาวปวิชญา สินน้อย ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายธวัช รัตนพันธ์ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ และคณะครูในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ และโรงเรียนบ้านวังหลาม อำเภอห้วยยอด  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top