สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศเขตสุจริตแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Share

นางพัทธนันทธ์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 45 โรงเรียนๆละ 2 คน จำนวน 90 คน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต สพป.ตรัง เขต 2 เพื่อแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 

ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ตรัง เขต 2 ตลอดทั้งประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top