สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนและการรายงานผลออนไลน์ระดับเครือข่ายสถานศึกษา โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับชาติ (ภาคใต้)

Share

สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนและการรายงานผลออนไลน์ระดับเครือข่ายสถานศึกษาโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับชาติ (ภาคใต้)

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการลงทะเบียนและการรายงานผลออนไลน์ระดับเครือข่ายสถานศึกษา โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับชาติ (ภาคใต้) “งานสานฝันพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ครั้ง 17 ปีการศึกษา 2566”  วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top