สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2567

Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารโรงเรียน ผ่านระบบ Zoom meeting ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

โดยมีนางสาวภิรมย์ ลักษณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำการชี้แจงเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ดังนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management  Center : DMC) ,ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-code) และระบบสินทรัพย์ สพฐ. (OBEC-Asset)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top