สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมการติดตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ให้เข้าร่วมการติดตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานคณะกรรมการติดตามฯ พร้อมด้วยนายสุวิชา คีรีรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ นายวิเพลิน ชุมพล ผอ.โรงเรียนบ้านท่าส้ม/ผู้ประสานงานสถานศึกษาอำเภอกันตัง ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกันตัง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 

.รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมประชุมและมอบพันธุ์ผัก และอุปกรณ์การเกษตรให้แกนนำผู้ปกครองโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ เพื่อนำไปขยายผลทำการเกษตรต่อไป

โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐได้ดำเนินงานตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านกิจกรรม 7 ฐาน บันดาลสุข ดังนี้ ฐานเกษตร ฐานปศุสัตว์ ฐานประมง ฐานสหกรณ์ ฐานแปรรูป ฐานลดต้นทุน ฐานขยายผลผลิต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top