สพป.ตรัง เขต 2 สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2 

 

โดยโรงเรียนในเครือยข่ายสถานศึกษาทะเลสองห้อง และโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา “ยั่งยืน” จำนวน 8 โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการออกแบบจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ในวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 มีข้าราชการบำนาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงด้านการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายและถอดบทเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top