Author name: ADminBIG

สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 14/2566

สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 14/2566

สรุปมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 14/2566 Read More »

ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 14/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30น.
        สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 14/2566 มีนายวินัย ทองรัตน์ เป็นประธาน นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 14/2566 Read More »

ประชุมชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMANSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30น.
          นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรังเขต 2 พร้อมด้วยนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ นายปรีชา หมีนคลาน นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMANSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประชุมชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMANSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย และอนุกรรมการครู แทนตำแหน่งที่ว่าง ในอ.ก.ค.ศ. สพป.ตรัง 1

การดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย และอนุกรรมการครู แทนตำแหน่งที่ว่าง ในอ.ก.ค.ศ. สพป.ตรัง 1 Read More »

มอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
      นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มอบหมายให้ นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พร้อมด้วย นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสุดใจ ฉูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์ นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นายสุธรรม หาขุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ (ประธานเครือข่ายเสมาสามัคคี) นายภูวดล เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอ และครูโรงเรียนบ้านหนองหมอ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียน พร้อมมอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 2,000 บาท เพื่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมอ

มอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์ Read More »

มอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
      นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียน (ผู้ประสานงานอำเภอรัษฎา) นางสาวสุภาพร เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ (ประธานเครือข่ายรัษฎาผดุงวิทย์) นายสุทัศน์ จริยาโสวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ นายพิชัยยุทธ พรมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทร นางสาววิไลลักษณ์ รองพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองกก ร่วมลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัว พร้อมมอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 3,000 บาท เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำชับเรื่องความปลอดภัยในการดูแลนักเรียนตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

มอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์ Read More »

นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
         นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานรับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จำนวน 5 อัตรา  ณ ห้องอันดามัน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) Read More »

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ ๑)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ ๑) Read More »

ผลการคัดเลือ่กเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการคัดเลือ่กเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Read More »

Scroll to Top