การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565


แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่มสนาม งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุคุณภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา (ห้องสมุด 3 รายการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565 - พฤษภาคม 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดซื้อจัดจ้าง คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประมาณ 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

    - ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม  2563


    - ประจำเดือนมกราคม  - มีนาคม 2564


    - ประจำเดือเมษายน - มิถุนายน 2564

   


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2563
  
^