การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี อ.ค.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top