ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าชการอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top