ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอง ผอ และ ผอ รร.

[download id=”3252″]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top