รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

Share

การเลื่อนชำนาญ

[download id=”3296″]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top