โครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ

Share

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  • นักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดโครงการ “วัยเรียน วัยใส ใส่ใจสุขภาพ” ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขบัญญัติ 10 ประการ วิธีการป้องกันไวรัสโคโรน่า และการสวมหน้ากากอนามัย โภชนาการในวัยเรียน และการล้างมือที่ถูกต้องให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดควนธานี ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top