ร่วมในพิธีมอบแว่นสายตาและกล่าวขอบคุณสโมสรไลออนส์ตรัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top