สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top