สพป.ตรัง เขต 2 โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือฯ ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์ ณ ร.ร.วัดเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top