คณะผู้บริหาร และบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมประกาศเขตสุจริตแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Share

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ดำเนินการประกาศเขตสุจริตแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

โดยมีนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ นายปรีชา หมีนคลาน นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มงาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมเพื่อกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 

ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ตรัง เขต 2 ตลอดทั้งประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top