ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะลิบง

Share
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พ.ย.66 เวลา 15.30 น.
     นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรังเขต 2 พร้อมด้วยนายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายอาฒยะ บัวเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 นายประนอม ศณัทธาประยูร ผอ.ร.ร.บ้านบางสัก (ประธานเครือข่ายอันดามัน) อ.กันตัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะลิบง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีนายอยุทธา ศรีจันทร์งาม ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top