นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

Share
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
         นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานรับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จำนวน 5 อัตรา  ณ ห้องอันดามัน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top