บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

Share

บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสนหมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

leo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top