ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 4/2567

Share

สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายวินัย  ทองรัตน์  เป็นประธาน นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

 

ที่ประชุมมีเรื่องสำคัญเพื่อพิจารณา จำนวน 11 เรื่อง เช่น  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อใช้ในการรับย้ายและสำหรับการคัดเลือก  ขออนุมัตินำตำแหน่งว่างนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาครูท้องถิ่น ไปดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top