ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 6/2567

Share

สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 6/2567 โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ เป็นประธาน นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  (สพป.ตรัง) ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ    อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  และนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567  

 

ที่ประชุมมีเรื่องสำคัญเพื่อพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง เช่น  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 , เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 , การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 , เรื่อง การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top