ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอรัษฎา ปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอรัษฎา ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top