ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยนางวัลภา จันทร์มีศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศน์ และนักวิชาการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2566 และให้กำลังใจน้องกำปั้น ด.ช.นัธทวัฒน์ ทองแผน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ ในการรับการประเมินดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

 

น้องกำปั้น ด.ช.นัธทวัฒน์ ทองแผน ได้แสดงผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีภาวะผู้นำ มีผลการเรียนดี เป็นที่รักของเพื่อน ๆ มีจิตอาสา และช่วยเหลือครอบครัว นอกจากนั้นยังทำกิจกรรม/โครงงานที่ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ และได้แสดงความสามารถให้คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย การสาธิตการไหว้พระสวดมนต์ได้อย่างไพเราะการขับร้องเพลงหลากหลายแนว  และการวาดภาพระบายสี

 

สำหรับน้องกำปั้น ด.ช.นัธทวัฒน์ ทองแผน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ เป็นเด็กที่มีภาวะผู้นำ เป็นนักกิจกรรม มีน้ำใจ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือส่วนรวม มีความมุ่งมั่น และใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการแข่งขันต่าง ๆ และได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจนถึงระดับประเทศ ดังนี้ ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2567 โดยเข้ารับรางวัลจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม2566 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ชั้นประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top