พิธีเปิดอาคารห้องสมุด/อาคารโรงฝึกงาน,อาคารเรียน สปช.105/29 ของโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)

Share
วันอังคารที่ 21 พ.ย. 2566
     นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 รับมอบหมายจากนางพัทนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานเปิด อาคารห้องสมุด/อาคารโรงฝึกงาน,อาคารเรียน สปช.105/29 ของโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) โดยมีผู้นำในท้องที่ ,ผู้บริหารสถานศึกษา , บุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 , ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top