มอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์

Share
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
      นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียน (ผู้ประสานงานอำเภอรัษฎา) นางสาวสุภาพร เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ (ประธานเครือข่ายรัษฎาผดุงวิทย์) นายสุทัศน์ จริยาโสวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ นายพิชัยยุทธ พรมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ นางสาววัชรี เลิศสกุลจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทร นางสาววิไลลักษณ์ รองพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองกก ร่วมลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัว พร้อมมอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 3,000 บาท เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำชับเรื่องความปลอดภัยในการดูแลนักเรียนตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top