มอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์

Share
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
      นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มอบหมายให้ นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 พร้อมด้วย นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสุดใจ ฉูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวราศินีต์ แสนวงศ์ นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นายสุธรรม หาขุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ (ประธานเครือข่ายเสมาสามัคคี) นายภูวดล เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอ และครูโรงเรียนบ้านหนองหมอ ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียน พร้อมมอบเงินกองทุน 60 ปี ครองราชย์ สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 2,000 บาท เพื่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top