รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจน้อง ๆ นักเรียน และคณะกรรมการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน งาน “สานฝันพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 17

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจน้อง ๆ นักเรียน และคณะกรรมการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน งาน “สานฝันพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน สพป.ตรัง เขต 2” ครั้งที่ 17  ปีการศึกษา 2566 ณ สถานที่จัดการแข่งขัน คือ โรงเรียนบ้านลำภูรา โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านเขากอบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 , 22-23 มกราคม 2567 มีการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top