สพป.ตรัง เขต 2 จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ปี พ.ศ. 2567 โดยวันนี้ (27 เมษายน 2567) นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) นายดุสิต ลัคนาศิริโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้ร่วมประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการสอบฯ เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม      

 

โดยวันนี้มีผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 23 ราย ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2 และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ต่อไป

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top