สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมการขับเคลื่อนการระดมเงินเข้าทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ เพื่อช่วยเหลือนร.ที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย ร้ายแรง

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานการประชุมประชุมการขับเคลื่อนการระดมเงินเข้าทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย ร้ายแรง โดยมีประธาน , รองประธาน, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่าย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการระดมทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ “การทอดผ้าป่าสามัคคี” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกำหนดจัดงานในวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top