สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ด้านเอกสาร) ครั้งที่ 1/2567

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมายจากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ด้านเอกสาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

 

ด้วย สพป.ตรัง เขต 2 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และกำหนดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก ฯ จำนวน 5 เล่มมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีโรงเรียนในสังกัด ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการคัดเลือก ฯ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ทั้งนี้ ได้กำหนดคัดเลือกโรงเรียน ต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประเมินเอกสารผลงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินจากสภาพจริง (เชิงประจักษ์)  ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top