สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์   รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2  จำนวน 14 ราย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง ได้บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติ” และ บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 บรรยาย “การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา”

นางสุดคนึง อาจชอบการ ผอ.โรงเรียนวัดนาวง บรรยาย “ถอดประสบการณ์ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษา”     

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top