สพป.ตรัง เขต 2 จัดประชุมสรุปผลการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว(Home School)

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมายจากนางพัnธนันท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ให้เป็นประธานในการจัดการประชุมสรุปผลการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) จำนวน 1 ราย โดยมีนางวัลภา จันทร์มีศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่อ ครูโรงเรียนบ้านซา  นายอุทัย  แก้วรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ และนางสาลี  ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกใบรับรองผลการเรียนปลายปี ตามรายงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และร่องรอยการเรียนรู้และผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง  เขต 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top