สพป.ตรัง เขต 2 จัดสอบคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)

Share

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน7 สาขาวิชาเอก จำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2567 โดยเมื่อวานนี้  (4 พฤษภาคม 2567) จัดให้มีการสอบภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มีผู้เดินทางเข้าสอบจำนวน 87 ราย (จากรายชื่อผู้สิทธิทั้งหมด จำนวน 89 ราย) ณ อาคาร 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  และในวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567) เป็นการสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สอบสัมภาษณ์) ณ อาคาร 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

โดยนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายดุสิต ลัคนาศิริโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รองผอ. สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้ร่วมประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการสอบฯ เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบฯ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ดำเนินการสอบในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top