สพป.ตรัง เขต 2 ต้อนรับข้าราชการรายงานตัว

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยนายปรีชา หมีนคลาน รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2  นางอัมพิกา อักษรสว่าง รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร สพป.ตรัง ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการ จำนวน 2 ราย เนื่องในโอกาสเดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.ตรัง เขต 2 ประกอบด้วย นางละอองดาว รักแก้ว จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง มาดำรงตำแหน่งนักนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวภัทรา ข่ายม่าน จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน โดยมีคณะผู้ติดตามที่เดินทางมาส่งอย่างอบอุ่น

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top