สพป.ตรัง เขต 2 บูรณาการร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จัดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สังกัดสพป.ตรัง เขต 2 ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรห้วยยอด ผู้แทนวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดเข้าร่วม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2

 

โดย สพป.ตรัง เขต 2 ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ ในการออกเฝ้าระวังเหตุสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อป้องกันเหตุไม่ปลอดภัยกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัด ซึ่งหลังจากมีการประชุมวางแผนกำหนดจุดเสี่ยงที่จะออกตรวจตราแล้ว มีการปล่อยขบวนออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงทันที และจะมีการรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top