สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศเขตสุจริตแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รุ่นที่ 2

Share

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ดำเนินการต่อการประกาศเขตสุจริตแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 45 โรงเรียนๆ ละ 2 คน จำนวน 90 คน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต สพป.ตรัง เขต 2 และรับฟังโอวาทจาก นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

 

ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ตรัง เขต 2 ตลอดทั้งประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top