สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 เน้นย้ำ “โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด”

Share

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ผอ.กลุ่มงาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2

 

เพื่อประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมร่วมกันในดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 สอบแข่งขันภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบแข่งขันภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567

 

ซึ่งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (อ.ก.ค.ศ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข ในครั้งนี้ จำนวน 1,454 คน กำหนดจัดห้องสอบทั้งหมด 59 ห้อง ๆ ละไม่เกิน 25 คน

 

ขณะที่สพป.ตรัง เขต 2 มีตำแหน่งว่างสำหรับดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ครั้งแรก จำนวน 10 วิชาเอก จำนวน 35 อัตรา

 

ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top