สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะทำงานดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2567

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมคณะทำงานฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567

 

โดย สพป.ตรัง เขต 2 ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2567 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 142 คน แยกตามสาขาวิชาเอ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top