สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 3/2567

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง)  เป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 3/2567 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพป.ตรัง เขต 2

โดยมีนายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 

 

การประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 3/2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของสพป.ตรัง เขต 2 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติราชการ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาข้อราชการระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ และติดตามการทำงาน เช่น การขับเคลื่อนการระดมทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์, การเสนอโครงการ/กิจกรมสำคัญต้นแบบ (Best Practise) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน่วยงาน ในระดับพื้นที่, รายงานการประชุมการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top