สพป.ตรัง เขต 2 มอบเงิน “กองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉินจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ราย

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) มอบหมายให้นายปรีชา  หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และนางสาวราศินีต์  แสนวงศ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน และครอบครัวนักเรียน จำนวน 3 รายที่เดือดร้อนฉุกเฉินจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พร้อมมอบเงิน “กองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์” ดังนี้

 

รายที่ 1 ที่บ้านพักของนักเรียนในตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมคณะ และนายชลอ ลัคนาวิวัฒน์  ผู้ประสานงานอำเภอห้วยยอด  (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร) นายธีรพล  ใสบริสุทธิ์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีตรัง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ) คณะครูโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ได้เยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเงิน“กองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์” จำนวน 3,000 บาท เพื่อดูแลช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวนักเรียน

 

รายที่ 2 และรายที่ 3 ที่บ้านพักของนักเรียนในตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด และตำบลนาท่ามใต้  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมคณะ และนายชลอ ลัคนาวิวัฒน์  ผู้ประสานงานอำเภอห้วยยอด (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร) นายธีรพล  ใสบริสุทธิ์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีตรัง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ) คณะครูโรงเรียนวัดสิทธิโชค ได้เยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเงิน “กองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์” รายที่ 2 จำนวน 4,000 บาท  และรายที่ 3 จำนวน 3,000 บาท เพื่อดูแลช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวนักเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top