สพป.ตรัง เขต 2 มอบเงิน “กองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนจำนวน 2 ราย ที่เดือดร้อนฉุกเฉินจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) มอบหมายให้นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 และนางสาวราศินีต์  แสนวงศ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียน และครอบครัวนักเรียนในสังกัด จำนวน          2 ราย ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เพื่อดูแลช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัว เมื่อเร็ว ๆ นี้   

 

รายแรก เป็นนักเรียนชายโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม คณะ สพป.ตรัง พร้อมนางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม และคณะครู ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านพักอาศัยของนักเรียนในพื้นที่ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมมอบเงินกองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ จำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉิน

หลังจากนั้นคณะ สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมนายสนอง ตูลเพ็ง ผอ.โรงเรียนบ้านบางค้างคาว (ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์) นางจินทนา เหมะรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านสายควน นางจตุพร จันแดง  ผอ.โรงเรียนบ้านพรุเตย นายวัฒนา ชูประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียน บ้านแหลมไทร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนชายโรงเรียนบ้านสายควน ณ บ้านพักอาศัยในพื้นที่ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมมอบเงินกองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์ จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉิน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top