สพป.ตรัง เขต 2 รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. และประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 2/2567

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. และประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 2/2567  เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 

 

การประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 2/2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของสพป.ตรัง เขต 2 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติราชการ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาข้อราชการระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ และติดตามการทำงาน เช่น แจ้งปฏิทินการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2,การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนการศึกษา 60 ปี ครองราชย์, ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2567 ,การเตรียมความพร้อมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ในวันที่ 17 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top