สพป.ตรัง เขต 2 รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. และประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2567

Share

นางพันธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. และประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 

 

การประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของสพป.ตรัง เขต 2 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติราชการ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนปรึกษาข้อราชการระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ และติดตามการทำงาน เช่น รายงานผลการดำเนินงานประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ,สรุปแผนการดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สินทางราชการของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ,การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ. 2567 ,ผลการบริหารงบประมาณของ สพป.ตรัง เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ,การเพิ่มช่องทางสื่อสารของ สพป.ตรัง เขต 2 บนโลกออนไลน์ (แอปพลิเคชัน TikTok)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top