สพป.ตรัง เขต 2 รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 เสริมทัพงานการศึกษาเปิดเทอมใหม่

Share

นายปรีชา หมีนคลาน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ได้รับมอบหมาย   จากนางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ราย เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา และโรงเรียนบ้านลำแพะ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนางจำเรียง ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง  เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 2 เข้าร่วม เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม     อันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2

 

การรับรายงานตัวตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 โดย สพป.ตรัง เขต 2 ได้ทำหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลลำดับที่ 3-4 ในประกาศฯ มารายงานตัว เพื่อช่วยเสริมทัพงานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในสังกัดของ สพป.ตรัง เขต 2 ต่อไป 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top