สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2567

Share

นางพัทธนันท์  นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายทรงกลด  สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการดำเนินงานด้านเด็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดตรัง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กฯ ได้รายงาน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 และแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2566-2580 ต่อที่ประชุม เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติต่อไป 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top