สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบัน และถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมบุคลากร สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบัน และถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

 

โดยมีนายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวตรัง เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

 

เพื่อน้อมแสดงความจงรักภักดีและขอแสดงจุดยืนด้วยชีวิต ในการพิทักษ์ รักษา ปกป้องมิให้บุคคลใดมาดูหมิ่นเหยียดหยามพระเกียรติของพระองค์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 

สพป.ตรัง เขต 2 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตรัง ประชาชนคนไทย ทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ได้รวมพลังกันในการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การขับเคลื่อนสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง อันเป็นการปฏิบัติบูชา น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top