สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Share

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) ร่วมบันทึกเสียงรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top